دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن استقبال از قطعنامه چهارم تحريمها، به اعمال تحريمهاى همه جانبه فراخوان داد

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن استقبال از قطعنامه چهارم تحريمها، به اعمال تحريمهاى همه جانبه فراخوان داد
7:53:45 AM 1387/7/7
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

شورای امنیت در قطعنامه جدید خود به رژیم آخوندی هشدار داد كه فعالیتهای حساس هستهيى خود را فورا متوقف كند و به التزامات خوددر قبال قطعنامه های قبلی شورای امنیت ملل متحد بلادرنگ گردن بگذارد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تصویب قطعنامه 1835 شورای امنیت استقبال كرد و به تحریمهای همه جانبه فراخواند.
خانم مریم رجوی تأكید كرد پروژه های اتمی رژیم آخوندی باید متوقف شود و قطعنامه های پیشین شورا باید اجرا گردد.
خانم رجوی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدارك ارائه شده توسط مقامات آژانس كه بیش از پیش بر ماهیت نظامی برنامه اتمی ملایان تاكید كرد به تصویب و اعمال تحریمهای همه جانبه علیه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران فراخواند.
قطعنامه 1835شورای امنیت علیه پروژه های اتمی رژیم آخوندی در حالی صورت گرفت كه رژیم آخوندی در هفته های گذشته با سوء استفاده از شرایط منطقه ای و بین المللی به شدت تلاش كرده بود، از شكل گیری یك اجماع جهانی و تصویب قطعنامه جدید جلوگیری كند.
خانم رجوی نسبت به ممانعت برخی كشورها برای تصویب تحریمهای همه جانبه در مورد برنامه اتمی رژیم ایران هشدار داد و خاطر نشان ساخت مماشات با ملایان و دست یابی رژیم آخوندی به بمب اتمی منطقه و جهان را به فاجعه ای می كشاند كه هیچ كشوری از آن سود نخواهد برد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران ضمن یادآوری خطرات عاجل و مبرم رژیم ملایان برای صلح و آرامش در منطقه و جهان، گفت راه حل نهایی برای خنثی كردن تهدیدهای این رژیم بنیادگرا و تروریست كه بسرعت در تلاش برای دست یابی به بمب اتمی است، تغییر دمكراتیك در ایران توسط مردم و مقاومت است. خانم مریم رجوی با تاكید بر اینكه سیاست مماشات و بویژه برچسب تروریسم علیه اپوزیسیون، در سالیان گذشته بزرگترین مانع در مقابل تحقق تغییر در ایران بوده است، خواستار پایان دادن به مماشات با رژیم و بدور افكندن برچسب ظالمانه و غیر قانونی تروریسم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران شد.