شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۷

پیش نویس قطعنامه تحريمها عليه رژيم آخوندى ارائه گرديد

پیش نویس قطعنامه تحريمها عليه رژيم آخوندى ارائه گرديد
6:49:29 AM 1387/7/6
شوراي امنيت
شوراي امنيت

پیش نویس قطعنامه مورد توافق 5عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برای چهارمین دور تحریمهای شورای امنیت ملل متحد علیه رژیم ایران به 15عضو شورای امنیت ارائه شد.
خبرگزاری فرانسه گفت: شش قدرت بزرگ جهان كه در تلاشند تا با جاه‌طلبیهای اتمی رژیم ایران مقابله كنند، روز جمعه روی یك پیشنویس قطعنامه شورای امنیت توافق كردند. این توافق در اجلاس فوق العاده وزیران خارجه آمریكا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان صورت گرفت.
تلویزیون الحره گفت: توافق برسر پیش نویس قطعنامه با حضور بان كی مون دبیركل سازمان ملل متحد صورت گرفت. این پیش نویس بر قطعنامه های شورای امنیت به شماره های 1696 ، 1737 ، 1747 و 1803 تاكید دارد. و رژیم ایران می خواهد بدون هیچ تأخیری و بطور كامل بر اساس مقررات و دستورات بین المللی عمل كند. پیش نویس از رژیم ایران میخواهد تا شروط شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برآورده سازد.
به گفته الحره این پیش نویس قطعنامه امروز در اجلاس شورای امنیت به رأی گذاشته خواهد شد.
تلویزیون الحره همچنین گفت: ارائه پیش نویس قطعنامه جدید علیه رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل یك تحول مهم به شمار می آید و دال بر تغییر بزرگ در موضع روسیه می باشد كه عامل عدم برگزاری جلسه وزرای خارجه كشورهای پنج بعلاوه یك در روز پنجشنبه بود. وی افزود: این پیش نویس قطعنامه، حیات و اكتیویته را به جلسات شش كشور بزرگ باز خواهد گرداند و میزان تنش موجود بین واشینگتن و مسكو را كاهش خواهد داد.