جمعه، مهر ۰۵، ۱۳۸۷

غنی سازی اورانیوم توسط رژيم آخوندى موضوعيت ندارد

غنی سازی اورانیوم توسط رژيم آخوندى موضوعيت ندارد
6:55:56 AM 1387/7/4
غني سازي
غني سازي

دولت آمریكا اعلام كرد دلیلی وجود ندارد كه رژیم ایران غنی سازی اورانیوم را دنبال كند. دیل كلاین (Dale Klein ) رئیس كمیسیون نظارت هستهیی آمریكا گفت سوخت هستهیی در خارج ایران به اندازه كافی وجود دارد بنابراین هیچ دلیل تكنیكی وجود ندارد كه رژیم ایران در پی كسب توانایی غنی سازی اورانیوم باشد. وی افزود: آنچه برای اروپای غربی و ایالات متحده مایه نگرانی است نیات واقعی رژیم ایران است، زیرا اگر موضوع تنها تهیه سوخت هستهیی باشد این رژیم می تواند آن را از بازار آزاد تهیه كند