چهارشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۷

پانزدهمین روز تحصن خانوادههای اشرفیان و ایرانیان آزاده در ژنو

پانزدهمین روز تحصن خانوادههای اشرفیان و ایرانیان آزاده در ژنو
10:58:08 AM 1387/6/19
تحصن روز پانزدهم حاميان مقاومت در ژنو
تحصن روز پانزدهم حاميان مقاومت در ژنو

در پانزدهمین روز تحصن خانوادههای اشرفیان و ایرانیان آزاده در ژنو، پروفسور هنگ دهان رئیس سابق كمیسیون خارجه مجلس هلند سخنانی در جمع تحصن كنندگان ایراد كرد. وی ضمن ارج گذاشتن به پافشاری وایستادگی آنان در دفاع ازحقوق اشرفیان گفت: نیروهای ائتلاف به خصوص آمریكا موظفند كه هم چنان از اشرف حفاظت كنند و با توجه به توطئه ها و فشارهای رژیم ایران نباید حفاظت را تحویل بدهند.
پرفسور دوهان سپس به احكام دادگاههای عالی اروپا و دادگاه عالی انگلستان اشاره كرد و گفت بر اساس حكم این دادگاهها مجاهدین نباید در لیست تروریستی باشند و اكنون بسیاری از پارلمانترها در كشورهای مختلف از دولتهایشان می خواهند كه نام مجاهدین را از لیست تروریستی حذف كنند. آمریكا باید مجاهدین را از لیست تروریستی خارج كند و بیشترین تحریمها را علیه رژیم ایران اعمال كند. چرا كه این لیستگذاری بهانه یی برای سركوب مجاهدین اشرف است. وی از ارگانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد، كمیساریای عالی پناهندگان و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار تضمین حقوق ساكنان اشرف شد.
خانم گابریله هیله نماینده پارلمان ایالتی برلین آلمان كه در جمع تحصن كنندگان ژنو شركت داشت، درسخنان خود گفت: ما این جا به خاطر ساكنان اشرف جمع شده ایم. این یك مساله حیاتی است و ما پشتیبانی خودمان را از آنها اعلام می كنیم. من می دانم كه بسیاری از بستگان تحصن كنندگان در این مبارزه شهید و شكنجه شده اند. این فجایع باید متوقف شود. درمورد حفاظت اشرف میدانیم اگر این حفاظت منتقل شود فاجعه آفرین است و به همین دلیل از كمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ بین المللی و كمیسر عالی حقوق بشر و بقیه ارگانهای بین المللی می خواهیم كه دخالت كنند و نگذارند این اتفاق بیفتد. من آرزو می كنم كه این مشكلات خاتمه پیدا كند و شما بتوانید به یك ایران آزاد برسید.
در جریان این تحصن هیأت هایی از پارلمانترهای شركت كننده در تحصن و خانوادههای متحصن به ارگانهای ملل متحد در ژنو مراجعه كردند و خواستهای تحصن كنندگان را با آنها درمیان گذاشتند.