چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

انتقال حفاظت اشرف، ضربه شدیدی به دستاوردهای نیروهای چند ملیتی در عراق است

انتقال حفاظت اشرف، ضربه شدیدی به دستاوردهای نیروهای چند ملیتی در عراق است
12:42:14 PM 1387/6/12
شهر اشرف
شهر اشرف

كمیته سیاست ایران در واشینگتن با ارسال نامهیی خطاب به فرمانده نیروهای چندملیتی در عراق تصریح كرد انتقال حفاظت اشرف به عنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون ژنو ضربه شدیدی به دستاوردهای نیروهای چند ملیتی در عراق می باشد.
در این نامه آمده است:
درحالیكه نیروهای چند ملیتی در عراق ساكنان اشرف را بعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون چهارم ژنو برسمیت می شناسند، رژیم ایران اقداماتش را در نقض قوانین بین المللی برای اخراج اعضای مجاهدین خلق از عراق و انتقال كنترل قرارگاه از نیروهای چند ملیتی افزایش مى دهد.
تحقیقات كمیته سیاست ایران نشان مى دهد كه رژیم ایران شروع به یك سلسله فعالیت گسترده برای سركوب اصلىترین اپوزیسیون خود در عراق كرده است. جمهوری اسلامی ایران فشار زیادی برای پایان حفاظت از ساكنین اشرف توسط نیروهای چند ملیتی در عراق آورده است. چنین اقدامی ضربه شدیدی به دستاوردهای نیروهای چند ملیتی در عراق در رابطه با استراتژی مقابله با شبه نظامیان، افزایش نیروی نظامی، و جهش سیاسی ناشی از افزایش نیرو می باشد.
كمیته سیاست ایران در واشینگتن خطاب به ژنرال پتریوس تأكید كرد:
با كنار رفتن اپوزیسیون اصلی ایران، رژیم تهران اقداماتش را برای بی ثبات كردن عراق افزایش می دهد.
كمیته سیاست ایران بر این باور است كه حفاظت نیروهای چندملیتی از قرارگاه اشرف به سود منافع ملی آمریكا است، این اقدام در چارچوب قوانین بین المللی و لازمه حفاظت از ارزشهای انسان دوستانه آمریكاست. بطور خاص معتقد هستیم كه برای كسب پیشرفت در استراتژی مقابله با شبه نظامیان ضروری است كه نیروهای چندملیتی به تامین امنیت ساكنان اشرف ادامه بدهد.