دوشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۷

فراخوان به دانشجویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش آموزان و جوانان دلیر میهن


سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین، همه دانشجویان و دانشگاهیان و فرهنگیان و دانش آموزان را به اعتراض و خیزش در مهرماه فرامیخواند

فراخوان به دانشجویان،
دانشگاهیان،
فرهنگیان، دانش آموزان و جوانان دلیر میهن دانشجویان، دانشگاهیان،فرهنگیان و دانش آموزان سراسر ایران
،جوانان دلیر میهن،
مهرماه زمان برخاستن است. بازگشایی مدارس و دانشگاهها نوید بخش بالا گرفتن اعتراض و خیزش سراسری در برابر استبداد خون آشام مذهبی است. رژیم پلیدی كه بدون اعدامهاى روزانه از جمله 29 اعدام در شكنجه گاه اوین در یك روز و بدون متمركز كردن سپاه جهل و جنایت و نیروی سیاه انتظامی بر سركوب و خفقان هر چه بیشتر، شانسی برای بقای خود در قدرت نمی بیند.سازمان مجاهدین خلق ایران در آغاز سال تحصیلی جدید همه دانشجویان و دانشگاهیان و فرهنگیان و دانش آموزان را در سراسر میهن اشغال شده به اعتراض و خیزش فرا میخواند. مهرماه امسال را به ماه اعتراض علیه دیكتاتوری ارتجاعی ولایت فقیه تبدیل كنیم. به رغم سركوب وحشیانه و اعدامهاى روزمره ، از ابتدای سال 1387 تا كنون، مردم ما در شهرها و مناطق مختلف كشور با بیش از 3700 حركت اعتراضی، مرعوب مانورها و اقدامات سركوبگرانه رژیم نشدند و در مقابل پایمال شدن حقوق حقه خود، فریاد اعتراض بلند كردند. فرهنگیان و معلمان و كارگران آزاده از ابتدای سال جاری با صدها اعتصاب و حركت اعتراضی، رنج زندان و تبعید را به جان خریدند و فریاد مظلومیت خود را به گوش جهانیان رساندند.دانشجویان پیشتاز دستگیری و شكنجه و زندان را بر ذلت سرخم كردن در برابر دیكتاتوری آخوندی مرجح شمردند و ندا دادند: می جنگیم، می میریم تا پای جان می مانیم !نبرد آشتی ناپذیر مردم و مقاومت ایران با رژیم جهل و جنایت آخوندی پیوسته بالا و بالاتر میگردد. رژیم درهم شكسته ولایت فقیه در مرحله ریزش وسرنگونی در محاصره بحرانهای زنجیره ای قرار گرفته است. طرحهای وحشیانه حكومت آخوندی كه هر روز تحت عناوین مختلف به اجرا گذاشته می شود، حاكی از ترس و نگرانی شدید نسبت به خشم و عصیان مردمی است كه در طلب آزادی و برقراری دموكراسی در ایران، از پا نمی نشینند.ایران زمین در آستانه یك تغییر بنیادین قرار دارد و این تغییر بدستان فرزندان ملت ایران محقق میشود.بپا خیزید و در مهر ماه، آزادی از قید ستم آخوندی را فریاد كنید. آزادی حق مسلم ماست!دانشگاهها و مدارس و همه مراكز آموزشی را به كانونهای اعتراض و خیزش مقدس مردم ایران برای آزادی و دفع شرّ حكومت آخوندی تبدیل كنید. با همبستگی و اتحاد، خروش آزادیخواهی و غریو شعار میهنی مرگ بر دیكتاتور را به اوج برسانید. از حركتهای اعتراضی اقشار مختلف مردم حمایت كنید. با شهامت و سرفرازی در برابر نیروهای سركوبگر آخوندی ایستادگی كنید. هیچ فرصتی را برای بیان خشم و انزجار مردم ایران از رژیم آخوندی نباید از دست داد.مهرماه دیگر بار زمان برخاستن است. در همه جای ایران زمین به رژیم ضدبشری میگوییم : ما زن و مرد جنگیم ، بجنگ تا بجنگیم. موكب آزادی در راه است. ایران آزاد میشود.سلام بر خلق- سلام بر آزادیسرنگون باد رژیم ضدبشری آخوندیدرود بر رجویسازمان مجاهدین خلق ایران

سايت سازمان مجاهدین خلق ایران، متعلق به عموم مردم ايران و برخاسته از خون شهيدان و رزم آزاديخواهان است، تا هر كجا ميتوانيد مطالب آن را تكثير و در اختيار ساير هموطنان قرار دهيد http://www.mojahedin.org/