شنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۷

میدل ایست تایمز : رژیم ایران نباید حمله اسرائیل را بلوف جنگی تلقی كند

میدل ایست تایمز : رژیم ایران نباید حمله اسرائیل را بلوف جنگی تلقی كند
5:44:48 AM 1387/6/23
ميدل ايست تايمز
ميدل ايست تايمز


میدل ایست تایمز چاپ انگلستان نوشت رژیم ایران نباید حمله اسرائیل را شوخی یا بلوف جنگی تلقی كند زیرا اسرائیل تهدید موجودیتش را تحمل نخواهد كرد.
این روزنامه پیش بینی كرد در صورتی كه رژیم ایران به برنامه اتمی خود ادامه بدهد، اسرائیل بین نوامبر و ژانویه دو هزارو نه به ایران حمله خواهد كرد.
میدل ایست تایمز افزود: یكی از كسانی كه از این بابت مطمئن است نیكلا ساركوزی رئیس جمهور فرانسه است كه در سفر خود به دمشق به رژیم ایران هشدار داد كه با ادامه برنامه هستهیی برای مقاصد نظامی خطر حمله اسرائیل را به جان می خرد و یك روز صبح كه از خوب بیدار می شویم خبر حمله اسرائیل به ایران را خواهیم شنید