جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

وزیر خارجه آمریكا روسیه را شدیدا مورد انتقاد قرار داد

وزیر خارجه آمریكا روسیه را شدیدا مورد انتقاد قرار داد
5:17:00 AM 1387/6/29
كاندوليزا رايس
كاندوليزا رايس
كاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریكا روز پنجشنبه روسیه را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و از كشورهای غربی خواست در مقابل اقدامات خودسرانه این كشور بایستند. رایس در واشینگتن و در اولین سخنرانی عمده خود در رابطه با روسیه پس از بحران گرجستان گفت: در حال حاضر موضع بینالمللی روسیه از هر زمان دیگری منفی تر میباشد.
رایس كه خود یك متخصص امور روسیه محسوب میشود گفت: حمله به گرجستان، استفاده از نفت و گاز بعنوان یك سلاح سیاسی، تعلیق پیمان نیروهای متعارف نظامی در اروپا و تهدید كشورهای صلح دوست با سلاح هسته ای از جمله نمونههای این سیاست خارجی میباشند. وزیر خارجه آمریكا افزود: هدف استراتژیك ما این است كه برای رهبران روسیه روشن كنیم این مسیر آنها را دچار انزوای خودخواسته بین المللی خواهد كرد.