دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

شهريورماه شاهد 280 حركت اعتراضى عليه آخوندهاى حاكم بود

شهريورماه شاهد 280 حركت اعتراضى عليه آخوندهاى حاكم بود
12:51:36 PM 1387/7/7
تجمع اعتراضي كارگران - آرشيو
تجمع اعتراضي كارگران - آرشيو

براساس آمار ثبت شده در شهریورماه گذشته، اقشار مختلف مردم نزدیك به 280حركت اعتراضی علیه آخوندهای غارتگر حاكم بر میهنمان برپا كردند:
در شهریورماه گذشته مردم مقاوم میهنمان با اعتراضات بی وقفه خود علیه سیاستهای رژیم آخوندی، تمامی اقدامات و تدابیر سركوبگرانه این رژیم را به شكست كشاندند.
براساس آمار ثبت شده، در این مدت نزدیك به 280فقره اعتصاب، تحصن، تجمع و درگیری در شهرهای مختلف صورت گرفت.
كارگران با 120 حركت اعتراضی، كارخانهها و مراكز كارگری را به كانون اعتراض علیه آخوندهای غارتگر تبدیل كردند.
از اعتراضات مهم كارگری می توان به اعتراض و اعتصاب دامنهدار كارگران زحمتكش كارخانه كیان تایر اشاره كرد. این اعتراض كه از تیرماه گذشته شروع شده بود، در شهریور نیز ادامه داشت. كارگران با آتش زدن لاستیك ، مسدود كردن جاده و درگیری با ماموران سركوبگر انتظامی، خواستار دریافت ماه ها حقوق عقب افتاده خود شدند.
فرهنگیان و معلمان حق التدریسی نیز بیش از 2 هفته متوالی تحصن و تجمع اعتراضی برگزار كردند.
در اواخر شهریورماه و در آستانه بازگشایی دانشگاهها، دانشجویان با 15 حركت اعتراضی نوید سالی پر از خیزش و اعتراض علیه حكومت آخوندی دادند.
سایر اقشار مردم نیز با 63 حركت اعتراضی و 34درگیری كه 14 مورد آن درگیری مسلحانه بوده است، خشم و انزجار خود را علیه آخوندهای حاكم ابراز كردند.
از اعتراضات مهم شهریورماه ، اعتصاب غذای سراسری زندانیان در زندانهای ارومیه ، كرج ، سنندج ، مهاباد و اوین بود. این اعتصاب در اعتراض به سركوب و شكنجه و احكام اعدام جوانان و فعالان سیاسی صورت گرفت.
اعتراضات شهریور ماه در شرایطی صورت گرفت كه آخوندهای ضدبشر تنها در این ماه 35نفر را اعدام كردند. در میان اعدام شدگان نوجوانان و زنان نیز به چشم می خوردند.
اسماعیلی، دادستان جنایتكار رژیم در مشهد اعلام كرد هم اكنون در زندانهای این شهر تنها 500نفر در ارتباط با مواد مخدر در انتظار اجرای حكم اعدام هستند. علاوه بر این 130 نوجوان نیز در سلولها انتظار اعدام را میكشند.
همراه با اعدامها، موج دستگیریها نیز بی وقفه ادامه داشت. اما مردم مقاوم ایران با اعتراضات و خیزش خود نشان دادند كه این اقدامات نمی تواند در عزم آنان برای مبارزه علیه فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران خللی ایجاد كند.