شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۷

افشاى جزييات جديدى از گسترش طرحهاى جنگ افزوزانه و تروريستى رژيم آخوندى

افشاى جزييات جديدى از گسترش طرحهاى جنگ افزوزانه و تروريستى رژيم آخوندى
12:45:09 PM 1387/7/6
علي رضا جعفرزاده
علي رضا جعفرزاده

در یك كنفرانس مطبوعاتی در واشینگتن، علیرضا جعفرزاده جزئیات جدیدی از گسترش طرحهای جنگ افروزانه و تروریستی رژیم آخوندی را افشا كرد. در این كنفرانس مطبوعاتی كه در ساختمان ملی مطبوعات آمریكا برگزار شد جعفرزاده با ارائه اطلاعات بدست آمده از طریق شبكه سازمان مجاهدین خلق ایران تغییراتی را كه حكومت آخوندی درراستای سیاستهای جنگ افروزانه و تروریستی در دستگاه نظامی خود ایجاد كرده، افشا نمود كه از جمله عبارتند از:
-تغییر محل وزارت دفاع رژیم
-تغییرات در سازماندهی یگان موشكی سپاه پاسداران
-تغییر فرمانده سازمان هوا و فضا
جعفرزاده آنگاه به نقش ویژه نیروی موشكی در استراتژی ملایان و تغییرات اخیر در آن پرداخت و گفت پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران به منظور تقویت یگان موشكی سپاه پاسداران، تصمیم به مستقل كردن این یگان گرفته و مطابق این طرح قرار است كه یگانهای موشكهای بالستیك سپاه پاسداران نیز افزایش پیدا كنند. وحید دستجردی فرمانده سازمان هوا- فضا كه از ارگانهای دست اندركار تولید موشكهای بالستیك است از حدود یك ماه پیش توسط سرتیپ دوم پاسدار محمد فرحی جایگزین شده و رژیم این جابه جایی را هنوز علنی نكرده است.
علیرضا جعفرزاده گفت رژیم آزمایشهای موشكی- نظامی خود را بعضا تحت پوش آزمایشهای مربوط به پرتاب ماهواره انجام داده است. بعنوان نمونه در تاریخ 17 اوت 2008 رژیم اعلام كرد كه اقدام به پرتاب یك موشك حامل ماهواره بنام سفیر امید كرده كه شخص احمدی نژاد نیز در آن مراسم شركت داشت. در تبلیغات رژیم تلاش میشد این موضوع پیشرفت رژیم در زمینه امور تحقیقاتی و علمی وانمود شود، اما اطلاعات رسیده از درون رژیم نشان می دهد كه پروژه پرتاب موشك سفیر امید یك پروژه كاملا نظامی و بطور كامل در دست سازمان هوا - فضا در وزارت دفاع رژیم بوده است. محمد نجار وزیر دفاع رژیم شخصا این پروژه را دنبال میكرده و به منظور مخفی نگاه داشتن ماهیت نظامی این پرتاب موشك، دستور داده شده بود كه كلیه پرسنل سازمان هوا و فضا لباس سویل بپوشند.
علیرضا جعفرزاده افزود: موشك پرتاب شده در صنایع همت در تهران -كه مركز ساخت موشكهای بالستیك رژیم از جمله موشك شهاب 3 و موشك قدر میباشد - ساخته شده و محل پرتاب موشك سفیر امید در یك پایگاه نظامی سازمان هوا وفضا واقع در 70 كیلومتری بعد از سمنان به سمت كویر بوده است. این موشك مدل تغییر یافته موشكهای بالستیك نظامی رژیم شهاب 3 و قدر بوده كه رژیم با تغییراتی سعی كرد آنرا یك موشك جدید و غیر نظامی قلمداد كند. بنا به گفته منابع درون رژیم، این موشكها رنگ آمیزی شده بودند تا ماهیت نظامی این پروژه مشخص نشود.
علیرضا جعفرزاده در ادامه كنفرانس مطبوعاتی واشینگتن گفت گزارشها نشان مى دهد كه برخلاف تبلیغات گسترده رژیم آخوندی، پرتاب موشك موفقیت آمیز نبوده و موشك به مدار مورد نظر نرسیده است. در تبلیغات و گزارشهای اولیه قبل از پرتاب این موشك برای پوشاندن ماهیت نظامی این آزمایش، رژیم وانمود كرده بود كه موشك حامل ماهواره است، اما در گزارشهای بعدی مشخص شد كه این امر دروغ بوده است. همچنین در محل پرتاب موشك، ضوابط امنیتی و حفاظت اطلاعات شدیدی برقرار شده بود. حتی به خبرنگاران مورد اعتماد رژیم گفته شده بوده كه از هرگونه صحبت با خانواده خود در این زمینه خودداری كنند و كلیه عكسها و دوربینهای خبرنگاران توقیف شده و فقط عكسهای محدود و سانسور شده ای در اختیار رسانههای تحت كنترل رژیم قرار گرفته است.
علیرضا جعفرزاده به طرحهای رژیم ملایان برای دست یابى به سلاح اتمی و تعلل غرب در اتخاذ یك سیاست قاطع اشاره كرد و گفت:چشم دوختن به تغییر رفتار این رژیم یك سراب است و این سیاست چیزی جز زمان دادن به رژیم آخوندها وجری كردن این رژیم برای پیشبرد طرحهای اتمی و جنگ افروزانه اش، نتیجه یی ندارد. وی گفت شاخص برجسته سیاست مماشات و باج دادن به آخوندهای جنایتكار حاكم برایران، حفظ نام سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی است.از روز نخست مقامات دولت كلینتون تصریح كردند كه این نامگذاری برای نشان دادن حسن نیت به آخوندها و باهدف استمالت از این رژیم صورت گرفته است.
جعفرزاده گفت: این نامگذاری غیرقانونی وناموجه كه به عنوان مانعی درمقابل تغییر درایران عمل می كند، می بایست بلا درنگ ملغی گردد. رژیم ملایان بادست آویزقراردادن لیست تروریستی اپوزیسیون اصلی خود را در داخل كشور شكنجه و اعدام می كند و هم چنین شهر اشرف را هم كه محل استقرار مجاهدین درعراق است با همین دست آویز هدف توطئه ها و حملات تروریستی خود قرار می دهد. حفاظت از شهر اشرف، در پنج سال گذشته برعهده نیروی چند ملیتی بوده و آمریكا برای ممانعت از توطئه های ملایان و پیش آمدن یك فاجعه انسانی علیه اشرف، می باید كماكان و طبق قوانین بین المللی به حفاظت از اشرف ادامه دهد.