دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

كسينجر: من تحريمهاى سخت عليه رژيم ايران را ترجيح مى دهم

كسينجر: من تحريمهاى سخت عليه رژيم ايران را ترجيح مى دهم
12:51:35 PM 1387/7/7
هنرى كسينجر
هنرى كسينجر

هنری كسینجر- وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین آمریكا در نظریه خود، در این باره نوشته است:
توانایی هسته ای نظامی رژیم ایران به این دلایل، قابل قبول نیست:
- موجب تحریك مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه- خطرناك ترین منطقه در جهان خواهد شد؛
- توانایی رژیم ایران را برای ترغیب و حمایت از افراطیون، تقویت خواهد كرد؛
- و توانایی جامعه جهانی كه از رژیم ایران خواستار عدم تولید سلاح هسته ای شده را نیز تحلیل خواهد برد.
هنری كسینجر در ادامه، می افزاید:
برای پیشگیری از این مساله، ما باید در مورد این كه تا چه زمان، امكان استفاده از دیپلماسی وجود دارد، تصمیم گیری كنیم. به عبارت دیگر، اینكه به چه میزان رژیم ایران به تولید سلاح هسته ای نزدیك شده و در صورت شكست دیپلماسی، چه تحريمهایی ضروری می باشند.
من تحريمهای سخت را ترجیح می دهم. این مساله باید در صورت ضرورت، توسط وزیر امور خارجه آمریكا هدایت شود.