جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

آخوندها، سركوب مردم ایران را افزایش داده اند

آخوندها، سركوب مردم ایران را افزایش داده اند
1:46:38 AM 1387/6/29
عليرضا جعفرزاده
عليرضا جعفرزاده

فاكس نیوز در پایگاه اینترنتی خود با درج مقاله یی به قلم علیرضا جعفرزاده نسبت به افزایش اعدامها در ایران تحت حاكمیت آخوندی هشدار داد.
در این مقاله آمده است: در حالیكه كمتر از یك سال به انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران در ژوئن 2009 مانده، این رژیم دچار بحرانهای سیاسی فزاینده در راس آن شده است. آخوندها، سركوب مردم ایران را افزایش داده اند. هدف اصلىترور مخالفان، اپوزیسیون اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق بوده است كه اعضای آن، به گفته گزارش حقوق بشر وزارت خارجه درباره كشورها، هدف اصلی اعدامهاى سیاسی در ایران قرار دارند.
در ادامه مقاله فاكس نیوز آمده است: سالیان متمادی، هدف تهران برای از میان برداشتن این سازمان فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته است. اروپا میدان جولان جوخه های مرگ آخوندها شده بود كه شخصيتهای سیاسی مقاومت ایران را به قتل می رساندند. حال عراق تبدیل به میدان اصلی بازی دخالتهای تهران شده است كه اعضای مجاهدین خلق را كه در شهر اشرف در عراق، ساكنند از حق آزادی، سلامت و امنیت آنچنان كه به موجب قانون بشر دوستانه بین المللی و كنوانسیون چهارم ژنو تضمین شده است محروم سازد.
جعفرزاده در ادامه افزود: در تاریخ 14اوت، سناتور كیت باند (Kit Bond) (جمهوری خواه از ایالت میسوری)، در نامه یی به وزیر دفاع رابرت گیتس به تأكید از ایالات متحده خواست كه ”مطابق با كنوانسیون چهارم ژنو، مسئولیت حفاظت از آنها را حفظ كند.“
در سال 1988، رژیم خمینی دست به یك قتل عام زده و نزدیك به 30هزار زندانی سیاسی را اعدام نمود. این عمل مطابق با حكم ننگین خمینی صورت گرفت: اعضای برجسته كنگره بر این عقیده اند كه جامعه جهانی باید همچنان به محكوم كردن رژیم ایران بخاطر نقض فاحش حقوق بشر ادامه داده و تلاش آن برای ایجاد یك بحران انسانی برای مخالفان در قرارگاه اشرف را خنثی كند.»