دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

تروریستهای وابسته به نیروی قدس در عراق دستگیر شدند

12تن از تروریستهای وابسته به نیروی قدس در عراق دستگیر شدند
12:16:52 PM 1387/7/8
دستگيري عوامل رژيم در عراق
دستگيري عوامل رژيم در عراق


مقامهای پلیس استان بصره عراق اعلام كردند در چند رشته عملیات، 12تن از تروریستهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را دستگیر كردند. دستگیر شدگان در قتل و سرقت مسلحانه دست داشتند. بنا به خبر دیگری عامررفعت، از اعضای كمیته امنیتی استان دیالی عراق نسبت به گسترش همكاریهای رژیم ایران با شبكه القاعده هشدار داد. وی پیشتر نیز هشدار داده بود سپاه پاسداران رژیم ایران، 110عضو شبكه القاعده را كه به ایران فرار كرده بودند، برای اعزام به شهرهای استان دیالی، سازماندهی كرده است