یکشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۷

دیلی تایمز: تدارك حمله به ایران در وزارت دفاع آمریكا به مرحله نهایی رسیده است

دیلی تایمز: تدارك حمله به ایران در وزارت دفاع آمریكا به مرحله نهایی رسیده است
12:09:32 1387/6/10
روزنامه دیلی تایمز چاپ پاكستان نوشت: تدارك حمله به ایران در وزارت دفاع آمریكا به مرحله نهایی رسیده است و دیگر در حد یك طرح ابتدایی نیست. این روزنامه افزود: در نقشه ای كه برای حمله به ایران تنظیم شده است بمب افكنهای ب2امریكا هر یك با چهل هزار پوند بمب هدایت شونده بسیار دقیق به ایران حمله هوایی میكنند. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد نشاندهنده پایان تلاشهای سیاسی مشترك امریكا و اروپا در زمینه مسئله هسته ای ایران بشمار میرود. هدف از این تلاشها تشویق رژیم ایران به دست كشیدن از برنامه هسته ای اش بوده است.