شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۷

سواستفاده رژیم آخوندى، از سیستم مالی بینالمللى، برای حمایت از تروریسم

سواستفاده رژیم آخوندى، از سیستم مالی بینالمللى، برای حمایت از تروریسم
6:38:42 AM 1387/8/18
وزارت خزانه داري آمريكا
وزارت خزانه داري آمريكا

وزارت خزانهداری آمریكا ضمن اعلام تحریمهای بانكی و مالی جدید علیه رژیم ایران، اسناد و اطلاعاتی را در مورد تلاشهای این رژیم برای فریب سیستمهای بانكی، پولشویی، كمك به فعالیتهای تروریستی و تكثیر تسلیحات هستهیی منتشر كردخبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران