دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷

كاندولیزا رایس: مذاكره با رژیم ایران، راه بهجایی نبرده است

كاندولیزا رایس: مذاكره با رژیم ایران، راه بهجایی نبرده است
6:08:15 AM 1387/8/27
كاندولیزا رایس
كاندولیزا رایس

كاندولیزا رایس- وزیر امور خارجه آمریكا طی مصاحبه ای با شبكه تلویزیونی سی.اس.پن آمریكا تصریح كرد كه مذاكره با رژیم ایران، راه بهجایی نبرده و این رژیم از جاهطلبیهای هستهای خود، دست برنداشته است:
سی.اس.پن گفتگوی خود با وزیر امور خارجه آمریكا را با این سوال شروع كرد: احمدینژاد پیام تبریك برای باراك اوباما فرستاد. توصیه شما به او چیست و ما چگونه با رژیم ایران برخورد خواهیم كرد؟

كاندولیزا رایس پاسخ داد: من فكر میكنم كه خود باراك اوباما یك روز پس از دریافت آن پیام، موضع خود را اعلام كرد و گفت، غیرقابل قبول است كه رژیم ایران به سلاح هستهیی مجهز شود.
وزیر امور خارجه آمریكا افزود: ما استراتژی را بنا نهادهایم، یك استراتژی جهانی كه از طریق سه كشور اروپایی- بریتانیا، آلمان و فرانسه، به علاوه روسیه و چین- به پیش برده مىشود و بازتاب صدای جامعه جهانی میباشد تا رژیم ایران را به توقف غنی سازی اورانیوم و تبدیل آن، ترغیب نماید. چرا كه وقتی شما اقدام به غنی سازی اورانیوم و تبدیل آن میكنید، میتوانید هم به میزان 5درصد غنی كنید كه برای مصارف صلح آمیز است و هم 95درصد كه برای تولید بمب میباشد.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران