شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

لوموند: «اروپائیها، باراک اوباما و پارادوکس ایران»

لوموند: «اروپائیها، باراک اوباما و پارادوکس ایران»
6:22:03 AM 1387/9/1
لوموند
لوموند

روزنامه فرانسوی 'لوموند”طی مطلبی با عنوان: اروپائیها، باراک اوباما و پارادوکس ایران“، نوشت: اروپائیان از سر سختی آمریکا نمیترسند بلکه از نرمش بسیار این کشور بیم دارند و گفتگوی 'بیپیششرط”اوباما با رژیم ایران آنها را نگران کرده است. زیرا بدین ترتیب استراتژی ای که طی پنج سال توسط تروییکای اروپایی بر پا نهاده شده فرو میریزد. تا امروز اروپائیان یک ترس دوگانه داشتند: ترس از یک ایران اتمی و ترس از حمله آمریکا به این کشور همانگونه که به عراق انجام داد. با تغییر دولت در آمریکا، امروز وزیر امور خارجه فرانسه میگوید 'باید بدانیم که این مذاکرات چهگونه و کی قرار است انجام بگیرد. این گفتگو باید معنا داشته باشد، چرا كه رژیم ایران در زمان خریدن استاد است'.

روزنامه لوموند میافزاید: البته هیچ کس نمیتواند ادعا کند که رئیسجمهوری منتخب آمریکا و اطرافیانش از چنین چیزی خبر ندارند“.
روزنامه فرانسوی ”فیگارو“ نیز در مطلبی با عنوان ”ارتش اسرائیل آماده حمله به ایران است“، با اشاره به بمباران تأسیسات اتمی اوسیراک”در عراق در ژوئن1981، این پرسش را مطرح میسازد که آیا باید امروز تأسیسات اتمی رژیم ایران را بمباران کرد؟ واگر پاسخ مثبت است، چه کسی باید آن را انجام دهد؟
فیگارو افزود: یکی از تحلیل گران روزنامه 'هاآرتص”گفت اسرائیلی ها بر این باورند که مسأله اتمی رژیم ایران از راههای دیپلوماتیک حل نمىشود.