شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

جمهوری اسلامی ايران علی اشتری را به اتهام جاسوسی برای اسرائيل اعدام کرد

جمهوری اسلامی ايران علی اشتری را به اتهام جاسوسی برای اسرائيل اعدام کرد

22/11/2008


Four Iranian criminals are hanged in public in the southern city of Shiraz, 950 kms (590 miles) south of Tehran, 05 Sep 2007
مقامات جمهوری اسلامی ايران ميگويند مردی را که به جاسوسی برای اسرائيل متهم بود، به دار آويحته اند.

در بيانيه قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران آمده است که علی اشتری در تاريخ ١٧ ماه نوامبر اعدام شده است.

دادگاه انقلاب اسلامی ايران بازرگان ٤٥ ساله ايرانی را در ماه ژوئن، محکوم کرده بود.

دادگاه برای آقای اشتری حکم مجازات مرگ را به استناد ادعای فراهم کردن تجهيزات ارتباطی و امنـيی برای مأمورين اطلاعاتی اسرائيل، صادر کرده بود.