چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

زندانیان سیاسى در اصفهان، مراسم بزرگداشت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبى را برگزار كردند

زندانیان سیاسى در اصفهان، مراسم بزرگداشت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبى را برگزار كردند
11:48:37 AM 1387/8/14
اصفهان
اصفهان

زندانیان سیاسی زندان مركزی اصفهان بهمنظور بزرگداشت مجاهد خلق عبدالرضا رجبی كه در زیر شكنجههای دژخیمان رژیم آخوندی بهشهادت رسید، مراسمی برگزار كردند. در این مراسم كه روز دوشنبه برگزار شد، زندانیان سیاسی با پخش شیرینی و خرما یاد این مجاهد قهرمان را گرامیداشتند.
در این مراسم زندانیان عادی زندان اصفهان نیز شركت كردند و خشم و انزجار خود را از جنایت دژخیمان رژیم آخوندی كه مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی را در زیر شكنجههای وحشیانه بهشهادت رساندند ابراز كردند.

زندانیان سیاسی زندان اصفهان در پایان مراسم خود اطلاعیهیی صادر كردند. در این اطلاعیه ازجمله آمده است: رژیم فاشیسم جمهوری اسلامی، اكنون سرخورده از تعامل با جامعه جهانی و ناتوان از اداره امور داخلی، شمشیر انتقام بر روی مبارزان راه آزادی كشیده است. هنوز تیرگی داغ قتل عزیزانی چون حجت زمانی، اكبر محمدی، ولی الله فیض مهدوی و زهرا بنی یعقوب در دلهایمان باقی بود كه با خبر تكاندهنده قتل ناجوانمردانه برادر بزرگوارمان عبدالرضا رجبی در زندان گوهردشت روبهرو شدیم. واقعه هولناكی كه از شنیدنش لب تأسف به دندان انتقام گزیدیم و یكبار دیگر برای آنچه بر كشورمان رفته است مظلومانه گریستیم.

ما زندانیان سیاسی زندان اصفهان، شهادت برادرمان عبدالرضا رجبی را به خلق قهرمان ایران، عزیزانمان در شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق و تمامی مبارزین راه آزادی و فعالین حقوقبشر، زندانیان سیاسی و خانواده گرامی اش تسلیت میگوییم و تأكید میكنیم با مقاومت و تداوم مبارزه تا آخرین نفس علیه رژیم ضدبشری ملاها انتقام عزیزانمان را خواهیم گرفت و راهشان را ادامه خواهیم داد.
لازم به ذكر است زندانیان سیاسی زندانهای اوین و گوهردشت نیز مراسم بزرگداشتی برای مجاهد شهید عبدالرضا رجبی برگزار كردند.