شنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۷

دست ننهُ پاسدار هزار تیر درد نکنه با این آوردن نفت سر سفرهُ مردم!؟

دست ننهُ پاسدار هزار تیر درد نکنه با این آوردن نفت سر سفرهُ مردم!؟
نتیجهُ سیاست های غلط کوتولهُ هزار تیر را بعد از چند سال حکومتش بر مردم ایران زمینمان را تماشا نمایید!؟ قیمت نفت همگام و هم پا با حکومت ننگین ملا پاسداری در حال سقوط تاریخی، جهانی است؟! بیچاره مردم ایران زمین که گول تبلیغات شیطانی این هزار تیر در دوران تبلیغات ریاست جمهوری را خورده و به او به عنوان پاسداری که روی بشکه های نفت پول نفت را سر سفرهُ مردم خواهد آورد!؟ را خوردند و به او راُی دادند. در طول ریاست ننگین وی نه از پول نفت خبری شد!؟ نه از سفره ای رنگین وعده داده شده!؟ اما تا دلتون بخواد چماق، تیر، گلوله، چاقو، پنجه بوکس، بر سر و صورت مردم به جان آمده از این حکومت ننگین گشت!؟ هیهات از سفره های خالی مردم دردمند و شکمهای قرقر کنانشان از بی غذایی!؟ گند آنقدر بالا آمده که خودی هایشان هم از این کوتوله میپرسند: "مردی مسئلهُ گوجه فرنگی مردم را حل کن"، اتمی طلبت!؟ لطفاُ نمودار ها در امروز: شنبه 2 آذر 1387 را ملاحظه نمایید:

نمودار قیمت نفت: ، : شنبه 2 آذر 1387 ، از 21 نوامبر2008، تا فوریه 2009. لینک به سایت منبع. (بروز شدن مستمر قیمتها، آن لاین)
نمودار قیمت نفت: 20 نوامبر: ، : 29 آبان 1387 ، لینک به سایت منبع. (بروز شدن مستمر قیمتها، آن لاین)حالاکه علی گدا و ملیجک هزار تیرش از نعمت بی قیمتی و بی ارزشی نفت صادراتی بی نصیب مانده اند، چگونه پاسدار تروریستهای برون مرزی خود را تعذیهُ مالی خواهند نمود!؟ بالا ترین هزینهُ سالانهُ رژیم، ملا، پاسداری از در آمد نفت، ارسال پول، سلاح های پیشرفته، امکانات تروریستی در انواع و اقسام آن به مزدورانش در خاورمیانه و آمریکا و اروپا و آسیا بود و حالا این کفگیر هم به ته دیگ بی ارزشی و بریدگی قیمت دچار شده و هیچ کس نمیداند که فردا قیمت آن در بازار جهانی به کجا خواهد رفت!؟ مسلماُ بالا نمیرود، پایین میآید!، و دقیقاُ با سیاست های تروریستی رژیم در جهان پهناور به بن بست اقتصادی ("بن بستهای سیاسی، ایدئولوژیکی رژیم، جای بحث جدا دارد")، خود رسیده است. به مثل: هرچیزی به تخته میخورد، پاسدار و بسیجی و نفت بر زمین میریزد!؟". بیچاره مردم و خلق گرسنه که سی سال از دردهای کمر شکن نادانیها و نا کارآمدیهای این رژیم قرون وسطایی جانشان به لب، صبرشان سر آمده است و نای نفس زدن و اعتراض را ازشان سلب نموده است.
نفت احمقی و علی کلا نه حتی سر سفرهُ مردم ایران زمین نیآمد بلکه به ثمرهُ، حکومت نکبت بار ملا،پاسداری از سر سفرهُ مردم جهان هم نایاب گشته و ارزشی ندارد!؟ ماشاالله، ماشاالله، احمقی اینقدر پروفسور و دانشمند مسائل سیاسی، اقتصادی، مسائل جهانی است،!؟ هر موقع دهان گشاد و بی چاک خودش را باز میکند، انبوه انبوه، پاسدار و بسیجی و قیمت نقت سقوط آزاد میکنند!؟ عجبا که دزد بموقع به خمره نابودی خود و رژیم و حکومت ننگین خود زده است!؟ امید به سرنگونی تام و تمام این کثیف ترین و جنایتکار ترین رژیم در قرن بیست و یکم چون خورشیدی درخشان بر قبور شهدای مجاهد و مبارز و مردمی میدرخشد، و بزودی لاله های خونینشان ایران زمینمان را از خیرگور بگور شدن این رژیم گلباران خواهند نمود، نسیمی عطر آگین، "نه نفت آگین وعده داده شدهُ احمقی"، در سر تاسر ایرن در حال دمیدن و رساندن مژدهُ پایان عمر این رژیم ننگ آلود است، برای هزارمین بار خواهیم سرود، "در بهار آزادی جای شهدا خالی"، امید است که با قطع شریان اصلی حاکیمت این رژیم درزمینهُ اقتصادی، ("سقوط لحظه به لظحه قیمت نفت در جهان")، عمر رژیم، پاسداری آخوندی هم به سر آید و هم چون انقلاب 57، حاکمیت شیخ هم مثل حاکمیت شاه به پایان رسد. کارکنان، کارمندان، کارگران و مهندسین شریف شرکت ملی نفت ایران جلوداران و طلیعه داران سرنگونی این رژیم پلیدند! به امید آن روزهای شیرین پیروزی. پیروزی از آن ماست، چون ما بر حقیم.