شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۷

مدیر آژانس دفاع موشكی آمریكا بر ضرورت مقابله با تهدیدات موشكی رژیم آخوندى تأكید كرد

مدیر آژانس دفاع موشكی آمریكا بر ضرورت مقابله با تهدیدات موشكی رژیم آخوندى تأكید كرد
11:17:28 AM 1387/8/24

ژنرال هنری اوبرینگ
ژنرال هنری اوبرینگ

ژنرال هنری اوبرینگ، مدیر آژانس دفاع موشكی آمریكا بر ضرورت مقابله با تهدیدات موشكی رژیم ایران تأكید كرد. وی طی یك كنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: دست كشیدن از طرح استقرار 10سیستم موشكهای رهگیر دفاعی در لهستان و نصب رادار در جمهوری چك، به قابلیت حفاظتی آمریكا در برابر برنامه رو به رشد موشكی رژیم ایران بهشدت لطمه میزند.

وی افزود: كوتاهی در تكمیل سپر دفاع موشكی، نقش رهبری آمریكا در ناتو را برای رسیدگی فوری به ظهور تهدیدهای جدی از سوی رژیم ایران تضعیف میكند.