چهارشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۷

نمادهایی از شهر اشرف، شهر مقاومت و پایداری

نمادهایی از شهر اشرف، شهر مقاومت و پایداری


لطفاُ برای بازدید از آلبوم روز، روی عکس یا اینجا کلیک نمایید

لطفاُ اینجا کلیک نمایید و این ویدیو را در فورمت "یو تیوب"، تماشا نمایید
از سایت "یو تیوب"، بازدید نمایید