دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

عفو بینالملل، نسبت به بازداشت دانشجويان آذرى زبان، ابراز نگرانى كرد

عفو بینالملل، نسبت به بازداشت دانشجويان آذرى زبان، ابراز نگرانى كرد
8:42:51 AM 1387/9/3
عفو بين الملل
عفو بين الملل

سازمان عفو بینالملل، با صدور بیانیهیی، نگرانی خود را نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشت شده آذری زبان، ابراز كرد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: ”ماموران وزارت اطلاعات، پس از بازداشت دانشجویان منازل آنها را بازرسی کرده و کامپیوتر، سی دی ها و مدارک و کتابهایشان را ضبط کردهاند. همه دانشجویان بمدت سه ماه در زندان تبریز بازداشت بوده و در آن‌جا مرتبا بوسیله مامورین وزارت اطلاعات تحت بازپرسی قرار داشتند. در ادامه بیانیه عفو آمده است: دانشجویان در طول بازداشت در وزارت اطلاعات در تبریز، مورد شکنجه قرار گرفتهاند، اتهام دانشجویان اخلال در امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.