دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۷

فعالیتهاى انتخاباتى در آمریكا شدت گرفت

فعالیتهاى انتخاباتى در آمریكا شدت گرفت
5:31:28 AM 1387/8/12
مناظره سناتور مك كين و سناتور اوباما
مناظره سناتور مك كين و سناتور اوباما

روز شنبه و تنها سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریكا كه روز سه شنبه 4 نوامبر برگزار میشود، دو نامزد این انتخابات بر فعالیت خود در ایالتهایی كه آرای آنها تعیین تكلیف نشده و حالت نوسانی دارد افزودند. جان مك كین در ایالت ویرجینیا با شعار پیروزی در انتخابات خطاب به هواداران خود گفت: ما بایستی به این مبارزه انتخاباتی تا آخرین لحظه ادامه بدهیم و برای اهدافمان بجنگیم. برای دفاع از آمریكا در برابر دشمنان و برای بیرون كشیدن اقتصاد آمریكا از بحران. ما هرگز تسلیم نمیشویم.

باراك اوباما نامزد حزب دموكراتیك نیز در ایالت نوادا سخنرانی كرد و گفت آمریكا ظرف سه روز میتواند تغییر كند. ظرف سه روز صفحهای جدید در سیاستهای واشینگتن كه منجر به بیمسئولیتی در بازار سهام گردید میتواند ورق بخورد