دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۷

دادگاههاى مصر به شكایت علیه احمدىنژاد رسیدگى مىكنند

دادگاههاى مصر به شكایت علیه احمدىنژاد رسیدگى مىكنند
11:40:13 AM 1387/8/12
كشور مصر
كشور مصر

دادگاه اداری شورای دولتی مصر اعلام كرد به شكایت خانواده انورسادات علیه پاسدار احمدینژاد رسیدگی میكند. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: این دادگاه روز بیستوپنجم ماه نوامبر امسال به شکایت رقیه انور سادات دختر رئیسجمهور پیشین این کشور علیه احمدینژاد به علت ساخت فیلم «اعدام فرعون» رسیدگی میكند.

الشرق الاوسط بهنقل از منابع قضایی مصر افزود: دختر انور سادات همچنین در شکایت دیگری که به یکی دیگر از دادگاههای مصر ارجاع شده است، دریافت غرامتی به میزان نیم میلیارد دلار را از احمدینژاد به علت توهین به انور سادات درخواست کرده است. دادگاه دوم درباره شکایت رقیه انور سادات روز سی ام نوامبر برگزار خواهد شد.