پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

سوز و گداز آخوندها، نسبت به موقعیت بینالمللى سازمان مجاهدین

سوز و گداز آخوندها، نسبت به موقعیت بینالمللى سازمان مجاهدین
11:10:16 AM 1387/8/15
مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

امروز اعضای مجلس ارتجاع با نگرانی نسبت به موقعیت بینالمللی مجاهدین سوز و گداز كردند و متكی وزیر خارجه رژیم را بهخاطر شكست توطئههای آخوندها علیه شهر اشرف مورد سؤال و مؤاخذه قرار دادند. در گزارش خبرگزاری حكومتی فارس از جلسه امروز مجلس ارتجاع آمده است: «وزارت خارجه در رابطه با نحوه برخورد با حامیان گروهك منافقین باید برنامه ریزی صحیحی داشته باشد». در جلسه علنی امروز سوال مصطفی كواكبیان از وزیر امور خارجه در خصوص اقدام نمایندگان اردن مبنی بر صدور بیانیه علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی و نماینده سوال كننده از توضیحات وزیر قانع نشد.

مصطفی كواكبیان نماینده سمنان در طرح سوال خود از وزیر امور خارجه گفت: این سوال را 5ماه پیش مطرح كرده بودم كه با 5ماه تاخیر امروز در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
این عضو مجلس ارتجاع كه همچنان وحشت و غیظ آخوندها از حمایت نمایندگان پارلمان اردن از مقاومت ایران را بازتاب میكرد، افزود: «12نفر از نمایندگان مجلس اردن همراه با نایب رئیس این مجلس در جلسهیى كه مربوط به منافقین بود، شركت كردند و در آن‌جا بیاینهای صادر كردند. دیپلماسی ما كجاست كه چنین اقدماتی صورت میگیرد آیا ما نمیتوانستیم بهنحوی با كشور اردن كه كشور كوچكی است روابط برقرار كنیم تا چنین اقدامی صورت نگیرد ضعف دیپلماسی در اینجا مشخص است».

خبرگزاری حكومتی فارس ادامه سوز و گدازها را چنین گزارش كرد: «كواكبیان با طرح این پرسش كه آن ایدئولوژی كه ما در عرصه روابط خارجی در مورد عراق داشتیم، كجاست، گفت: اردن بهشدت علیه ما كار میكند. گفته میشود حتی بعد از رفاقت ما با نوری مالكی، هنوز اردوگاه اشرف در عراق مستقر است. ما كه مدعی مدیریت جهان هستیم نمیتوانیم كشور كوچكی مثل اردن را سرجای خود بنشانیم تا روابط خوبی با نظام جمهوری اسلامیداشته باشند.
عضو مجلس ارتجاع از شدت غیظ نسبت به حمایت نمایندگان پارلمان اردن از مجاهدین گفت: ما به هر میزان كه در عرصه بینالمللى قدرتمند باشیم، نمایندگان اردن هرگز به خودشان اجازه چنین كاری را نخواهند داد. ما چه میزان از اقتدار خودمان را به رخ آنها كشاندهایم تا آنها دیگر چنین جراتی نكنند ما باید بپذیریم در بحث اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران طوری عمل نشده كه حداقل، آنها در ذهنیت خود برای جمهوری اسلامی ایران قدرت قائل شوند كه با اپوزیسیون رسمی معاند ضدكشور این گونه مراوادات نداشته باشد و به نفع آنها بیانیه صادر نكنند».
كواكبیان عضو مجلس ارتجاع نسبت به شكست توطئههای حكومت آخوندی علیه شهر اشرف نیز فریاد و فغان سرداد و گفت: «اینكه گفته شود در عراق آمریكائیها حاكم هستند و سرنوشت منافقین را رقم میزنند باید سوال كرد كه ما با روابط خودمان با دولت فعلی عراق اینهمه هزینه میدهیم اما آن‌جا كه وقت بهرهبرداری و استفاده از دولت فعلی عراق است، شما میفرمائید آنها مشكلاتی دارند. این جواب قانع كننده نیست كه ما یكسره هزینهها را بپردازیم، صدها میلیارد دلار غرامت جنگی دادیم و یك دلارش را هم پس نگرفتیم اما در بحث كویت آنها نفت شان را میگیرند و میفروشند و پولش را میگیرند. ما گذشت كردیم و با دولت فعلی عراق هم كاملاًًًًًًً رفاقت داریم اما دلیلی نیست كه ما منافع ملی خود را قربانی یك هزینههایی بكنیم كه نتوانیم از پس آن بر بیاییم» وزیر خارجه آخوندها در پاسخ به كواكبیان عضو مجلس ارتجاع گفت: دستگاه دیپلماسی با اقدام نمایندگان اردن برخورد كرده است‎ منوچهر متكی افزود: سابقه عملكرد دولت اردن را در دوران جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه كشورمان و در دوران حكومت ملك حسین در اردن شاهد بودیم. … البته كماكان برخوردهای نامناسب نسبت به ایران وجود داشته است كه یكی از آنها سوال مورد اشاره آقای كواكبیان است. وی، افزود: دستگاه دیپلماسی كشورمان ساعتهاىی بعد از اطلاع از این اقدام، سفیر اردن را به وزارت خارجه احضار كرد و ضمن اعتراض شدید خواستار پاسخ دولت اردن به این م ساله شد.
قابل ذكر است كه سخنگوی مجلس اردن در پاسخ به اعتراض رژیم سفر نمایندگان مجلس این كشور را امری شخصی دانسته و اعتراض را رد كرده بود.