دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷

لرد كوربت خواستار حمایت انگلستان از قطعنامه محكومیت رژیم آخوندى در مجمع عمومى ملل متحد شد


لرد كوربت خواستار حمایت انگلستان از قطعنامه محكومیت رژیم آخوندى در مجمع عمومى ملل متحد شد
11:35:59 AM 1387/8/27
لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

لرد كوربت رئیس كمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس انگلستان، در نامهیی به رئیس بخش حقوقبشر وزارت خارجه انگلستان، خواستار حمایت این كشور از قطعنامه محكومیت رژیم آخوندی بهخاطر نقض در مجمع عمومی ملل متحد شد.

لرد كوربت در نامه خود ضمن اشاره بهشهادت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی در زیر شكنجههای دژخیمان رژیم آخوندی نوشت: رژیم ایران سركوب علیه شهروندانش را افزایش داده است. عبدالرضا رجبی، از مجاهدین خلق، جنبش اصلی اپوزیسیون دموكراتیك، در 30اكتبر تحت شكنجههای شدید در زندان گوهردشت در كرج، جان باخت. از شروع سال جاری بیش از 250نفر اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر به اعدام محكوم شدهاند. عفو بینالملل در اكتبر اعلام كرد كه در حال حاضر حداقل 130مجرم خردسال زیر حكم اعدام هستند و جامعه بینالمللى رژیم ایران را ركورددار اعدام خردسالان میداند. لرد كوربت نوشت: كمیته ما متشكل از نمایندگان همه احزاب اصلی از هر دو مجلس شواهد و مدارك بسیار محكمی را از نقض حقوقبشر در ایران در سال گذشته گرد آورده است. بیش از 120هزار زندانی سیاسی اعدام شدهاند. بیش از 500هزار ایرانی در زندانهای رژیم مورد شكنجه قرار گرفتهاند. رژیم بیش از 170نوع شكنجه فیزیكی و روانی بهكار میبرد. بیش از 30هزار زندانی سیاسى، از اعضا و هواداران مجاهدین خلق در 1988 قتل عام شدند. انواع مجازاتهای وحشیانه از جمله اعدام در ملاء عام، سنگسار تا مرگ، قطع عضو، و درآوردن چشم از حدقه به‌كار برده شده است.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران