دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

مارتین اوبری بهعنوان رهبر حزب سوسیالیست فرانسه انتخاب شد

مارتین اوبری بهعنوان رهبر حزب سوسیالیست فرانسه انتخاب شد
5:41:44 AM 1387/9/3
خانم سگولن رويال در حال سخنراني
خانم سگولن رويال در حال سخنراني

مارتین اوبری Martine Aubry با پیروزی بر سگولن رویال در انتخابات داخلی حزب سوسیالیست فرانسه به رهبری این حزب برگزیده شده است. خبرگزاری رویتر گفت اوبری در دور دوم انتخابات تنها با اختلاف 42 رای به پیروزی دست پیدا كرد. در دور اول، سگولن رویال جلودار بود ولی آرای هیچكدام از نامزدها به حد نصاب لازم نرسید. اختلاف كم آرا باعث شد نتایج با تأخیر اعلام گردند. حزب سوسیالیست آرای اوبری را 02/50 درصد و آرای رویال را 98/49 درصد اعلام كرد. وكیل سگولن رویال نتیجه رایگیری را سؤال برانگیز خواند ولی اوبری خواهان وحدت حزبی شد.