جمعه، آبان ۱۷، ۱۳۸۷

مراسم بزرگداشت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبى، در یكى از سالنهاى پارلمان انگلستان برگزار شد

مراسم بزرگداشت مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبى، در یكى از سالنهاى پارلمان انگلستان برگزار شد
11:28:20 AM 1387/8/17
پارلمان انگلستان - آرشيو
پارلمان انگلستان - آرشيو

روز پنجشنبه مراسم بزرگداشت مجاهد شهید عبدالرضا رجبی فرزند دلیر مردم كردستان از ماهیدشت كرمانشاه كه توسط جلادان رژیم آخوندی در زیر شكنجه بهشهادت رسید، در یكی از سالنهای پارلمان انگلستان برگزار شد. در این جلسه كه به ریاست لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلسین انگلستان برگزار شد شماری از برجستهترین نمایندگان مجلسین انگلستان سخنرانی كردند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران