شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۷

اتحادیه اروپا نگرانى عمیق خود را نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعلام كرد

اتحادیه اروپا نگرانى عمیق خود را نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعلام كرد
6:17:35 AM 1387/8/24
اعدام نوجوانان در ايران
اعدام نوجوانان در ايران

ریاست اتحادیه اروپا طی بیانیهای نگرانی عمیق خود را نسبت به اعدام نوجوانان در ایران تحت حاكمیت آخوندها اعلام كرد.
در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا اعدام غلامرضا 19ساله در اصفهان را محكوم میكند. او به جرمی متهم شده بود كه دو سال قبل صورت گرفته بود.