شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۷

دبیركل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود، بر حقوق قانونی ساكنان اشرف تأكید كرد

دبیركل سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود، بر حقوق قانونی ساكنان اشرف تأكید كرد
11:17:28 AM 1387/8/24
گزارش بان كي مون به شوراي امنيت
گزارش بان كي مون به شوراي امنيت

گزارش دبیركل سازمان ملل به شورای امنیت درباره فعالیتهای یونامی در عراق منتشر شد. در این گزارش، بر حقوق قانونی ساكنان اشرف تاكید شده است. در مقدمه این گزارش آمده است: در پی صدور قطعنامه 1830 سازمان ملل كه در 7 اوت 2008 تصویب گردید، شورای امنیت از دبیركل خواست تا در مورد اجرای مسئولیتهای سه ماهه یونامی در عراق، گزارشی ارائه كند. متعاقب آن، گزارش دبیركل سازمان ملل در 6نوامبر 2008 برابر با 16آبان 87 به این شورا ارائه گردید.

در بند 45 این گزارش تحت عنوان «فعالیتهای حقوقبشری»، درباره حقوق قانونی ساكنان اشرف آمده است: یونامی از نزدیك به نظارت بر وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در كمپ اشرف در استان دیالی، ادامه داده است. بهدنبال قراردادی كه در سال 2004 امضا شد، آنها كماكان تحت حفاظت ارتش آمریكا قرار دارند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران