چهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۷

سوز و گداز آخوندها، نسبت به موقعیت بینالمللى مجاهدین و مقاومت ایران

سوز و گداز آخوندها، نسبت به موقعیت بینالمللى مجاهدین و مقاومت ایران
11:25:02 AM 1387/8/29
رژیم آخوندی از طریق دفتر نمایندگی خود در سازمان ملل متحد نسبت به موقعیت بینالمللی مجاهدین و مقامت ایران سوز و گداز كرد.
تلویزیون آخوندها امروز گفت:
دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌یی از استانداردهای دوگانه دولت آمریكا در برخورد با تروریسم انتقاد كرد.
در این نامه كه در روزنامه شیكاگو تریبیون منتشر شد آمده است با وجود درج نام گروهك تروریستی منافقین در فهرست گروههای تروریستی آمریكا و بسیاری از كشورهای دیگر دولت آمریكا در اقدامى دوگانه به برخی اعضای این گروهك پناه داده و برخی رسانه‌های آمریكا به سخنگویان این گروهك برای پیشبرد اهداف شوم سیاسی فضا می‌دهند.