شنبه، آبان ۱۸، ۱۳۸۷

دیوید میلیبند نسبت به مسلح شدن رژیم آخوندى به سلاح اتمى هشدار داد

دیوید میلیبند نسبت به مسلح شدن رژیم آخوندى به سلاح اتمى هشدار داد
2:42:11 AM 1387/8/17
ديويد ميلي باند
ديويد ميلي باند

وزیر خارجه انگلستان نسبت به مسلح شدن رژیم ایران به سلاح اتمی هشدار داد و گفت: رژیم ایران نباید شكی داشته باشد كه تا زمانی كه غنی سازی اورانیوم را متوقف نكنند، ما به فشار خود ادامه خواهیم داد.

دیوید میلیبند افزود: برنامه اتمی رژیم ایران نه تنها برای اسرائیل بلكه برای ثبات تمامی خاورمیانه یك تهدید است. ضروری است ما با همسایگان عرب رژیم ایران نیز كار كنیم. لفاظیهای احمدینژاد مستقیما علیه اسرائیل است. حمایت از حماس و حزبالله متوجه اسرائیل است. اما هوشیاری فزایندهیی وجود دارد كه برنامه اتمی رژیم ایران ثبات منطقه و بنابراین تمامی كشورهای منطقه را تهدید میكند.

وی همچنین گفت: من ابعاد این چالش یا ابعاد این ماموریت را دست كم نمیگیرم. ابعاد این چالش چیزی است كه میطلبد، تمامیت ما در دولت، پارلمان، تجارت، جامعه مدنی، در سازمانهای قوی و مفتخری مانند LFI و هر چه ضروری است، در این موضوع درگیر شوند.