شنبه، آبان ۲۵، ۱۳۸۷

تحریمهاى بیشترى در انتظار رژیم آخوندى است

تحریمهاى بیشترى در انتظار رژیم آخوندى است
1:47:48 AM 1387/8/24
اجلاس 5+1
اجلاس 5+1

عصر روزگذشته مدیران سیاسی كشورهای پنج بعلاوه یك به همراه خاویرسولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر پرونده هستهیى رژیم ایران در پاریس دیدار كرده و بر مسیر دوگانه گفتگو، و تشدید تحریم با این رژیم تأكید كردند.

وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیهیی در این باره گفت در صورتی كه رژیم ایران از متوقف كردن فعالیتهای هستهیى حساس خود سرپیچی كند، شورای امنیت سازمان ملل اعمال تحریمهای بیشتر روی این رژیم را در نظر میگیرد. وزارت امور خارجه فرانسه گفت: ”این جلسه به شركت كنندگان فرصت بررسی شرایط كنونی و بحث بر سر راهی به جلو، برای هر دو مسیر را داد، وی افزود ”6 قدرت به گفتگوهای خود در رابطه با گامهاى بعدی درهفتههای آینده ادامه خواهند داد“.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران