چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

نمایندگان پارلمان افغانستان، در اعتراض به دخالتهاى رژیم در این كشور، اعتصاب كردند

نمایندگان پارلمان افغانستان، در اعتراض به دخالتهاى رژیم در این كشور، اعتصاب كردند
11:48:37 AM 1387/8/14
پارلمان افغانستان
پارلمان افغانستان

نمایندگان پارلمان افغانستان در استان هرات در مرز ایران و افغانستان از ده روز پیش، در اعتراض به پشتیبانی و تأمین مالی رژیم ایران از تروریستها و اعزام آنها به داخل افغانستان اعتصاب كردند.
روزنامه فرانسوی فیگارو ضمن درج این خبر نوشت، 'محمد صالح سلجوقی' یك نماینده پارلمان افغانستان و سایر همکاران وی از حامد كرزای، رئیسجمهور افغانستان خواهان بركناری استاندار هرات و مسئول امنیت و پلیس این منطقه گردیدند.

فیگارو افزود: این نمایندگان پارلمان افغانستان، معتقدند رژیم ایران به‌افراد مافیائی در خاک خود پناه میدهد و اجازه میدهد شبهنظامیان از طریق خاک ایران، اسلحه و اعضای خود را جابه‌جا کنند.