دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

شصت و پنجمین سالگرد استقلال لبنان در بیروت جشن گرفته شد

شصت و پنجمین سالگرد استقلال لبنان در بیروت جشن گرفته شد
5:41:44 AM 1387/9/3
ميشل سليمان و فواد السينيوره
ميشل سليمان و فواد السينيوره

روز شنبه بمناسبت شصت و پنجمین سالگرد استقلال لبنان یك رژه نظامی در بیروت برگزار شد. میشل سلیمان رئیسجمهور لبنان و مقامهاى دیگر این كشور در این مراسم كه در میدان شهدا در مركز بیروت برگزار شد شركت داشتند. واحدهای مختلف ارتش لبنان در این رژه شركت داشتند.