یکشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۷

روزنامه گاردین: احتمال گوشمالی رژیم ایران وجود دارد

روزنامه گاردین: احتمال گوشمالی رژیم ایران وجود دارد
3:01:07 AM 1387/8/11

ديك چيني- جرج بوش
ديك چيني- جرج بوش

روزنامه گاردین چاپ انگلستان پیش بینی كرد طی 12هفتهیى كه به ریاست جمهوری جرج بوش باقی مانده، احتمال گوشمالی رژیم ایران وجود دارد. این روزنامه نوشت: در حال وارد شدن به زمان گرگ و میش هستیم، حفره سیاه عجیب و غریبی در برههیی از زمان و مكان سیاسی كه فقط هر 4سال یك بار اتفاق می افتد. این موسوم به دوره انتقال است، ویك هفته دیگر آغاز خواهد شد و زمانی است كه آمریكا 2رئیس جمهور دارد. یكی پرزیدنت انتخابی و دیگری جورج بوش كه 12 هفته دیگر در قدرت خواهد بود و به عبارتی هركاری كه بخواهد می تواند انجام دهد. گاردین در ادامه به حمله هفته گذشته هلیكوپترهای آمریكا به سوریه اشاره كرد و افزود: جرج بوش و چینی ممكن است كه تصمیم بگیرند و به خود بگویند مهم نیست، این آخرین شانس ماست كه رژیم ایران را گوشمالی دهیم.