دوشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۷

توطئه عوامل اطلاعات آخوندى براى ورود به پرونده 17 ژوئن، توسط دادگاه استیناف پاریس رد شد

توطئه عوامل اطلاعات آخوندى براى ورود به پرونده 17 ژوئن، توسط دادگاه استیناف پاریس رد شد
11:42:56 AM 1387/8/19
عكس دادگاه پاريس
عكس دادگاه پاريس

دادگاه استیناف پاریس با صدورحكمی درخواست عوامل اطلاعات آخوندی را برای ورود در پرونده 17ژوئن رد كرد و حكومت آخوندی در تلاشهایش برای پرونده سازی علیه مقاومت ایران یك باردیگر مفتضحانه شكست خورد.

دادگاه استیناف پاریس باصدورحكمی درخواست عوامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندی را برای ورود در پرونده 17 ژوئن ردكرد.
وزارت اطلاعات رژیم آخوندی با صرف هزینههای گزاف و استخدام وكلای فرانسوی از جانب شماری از عوامل خود مدعی شده بود كه در نتیجه عملیات نظامی مجاهدین در سال 1379 علیه مراكز سركوب رژیم آخوندی، آنها متحمل خسارتهایی شدهاند.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران