دوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۷

اوباما، طرح دوسالهيى را برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریكا آماده مىكند

اوباما، طرح دوسالهيى را برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریكا آماده مىكند
1:15:23 AM 1387/9/3
باراك اوباما
باراك اوباما

باراك اوباما رئیسجمهور منتخب آمریكا روز شنبه در پیام هفتگی رادیویی و ویدئویی حزب دموكرات گفت یك طرح دوساله را برای رونق بخشیدن به اقتصاد آمریكا در دست تهیه دارد. وی گفت: اگر به سرعت و با قاطعیت عمل نكنیم، اكثر متخصصان معتقدند كه سال آینده میلیونها نفر با خطر بیكاری مواجه خواهند شد. اوباما گفت: درمان سریعی برای بحران مالی وجود ندارد و احتمال دارد این بحران قبل از اینكه رو به بهبود بگذارد از وضعیت فعلی بدتر نیز بشود.