یکشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۸۷

كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، با هوشیاری تمام به نظارت بر وضعیت اشرف ادامه مىدهد


كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف، با هوشیاری تمام به نظارت بر وضعیت اشرف ادامه مىدهد
11:50:22 AM 1387/11/12
شهر اشرف
شهر اشرف


كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف به نمایندگی از 8500تن از حقوقدانان و وكلا در نامهیی به ساكنان اشرف تأكید كرد:

با توجه به اظهارات غیر قانونی روزهای اخیر آقای موفق الربیعی چه در تهران و چه در بغداد آماده است چنانچه لازم باشد علیه كسانی كه حقوق ساكنان اشرف را نقض كنند در دادگاهها و مراجع ذیربط بینالمللی اقامه دعوا نماید.

ادامه