جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۷

یورش گسترده ماموران وزرات اطلاعات، به خانوادههاى هوادار مجاهدين در تهران

یورش گسترده ماموران وزرات اطلاعات، به خانوادههاى هوادار مجاهدين در تهران
11:35:50 AM 1387/12/2
زندان اوين
زندان اوين

رژیم ضدبشری آخوندی از بامداد امروز یورش وحشیانه گستردهیی را به خانوادههای هوادار مجاهدین در تهران كه فرزندان و بستگانشان در شهر اشرف هستند آغاز كردند و شمار زیادی را دستگیر و به بند 209زندان اوین منتقل نمودند.

براساس گزارشهای دریافتی یورشهای گسترده از زمانی كه خانوادهها در خواب بودند شروع شده و تا زمان دریافت این خبر ادامه داشته است. مأموران جنایتكار وزارت اطلاعات با شكستن در منازل و ایجاد رعب و وحشت وارد آنها شده و ضمن ضرب و شتم دستگیر شدگان، به بازرسی از منازل پرداختند.

مأموران جنایتپیشه وزارت اطلاعات ضمن تخریب وسایل، سی.دی، كتاب، آلبومهای عکس خانوادگی، رسیور ماهواره و وسایل دیگر را با خود بردند.

خانوادههایی که تا بهحال توسط وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفتهاند از جمله عبارتند از خانواده دکتر هانی یازرلو، خانواده محسن نادری، خانواده مسعود عظیمی، خانواده محمود عظیمی، خانواده ترلانی.

در جریان این یورشها كه بهطور همزمان در مناطق مختلف تهران صورت گرفت تا بهحال تعداد زیادی دستگیر شدهاند که اسامی بعضی از آنها از این قرار است:
خانم مهسا نادری دانشج و از خانواده نادری و پدر ایشان آقای محسن نادری بدلیل شرکت در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال1367، وی درحال حاضر در بند 8 زندان اوین زندانی است. حامد یازرلو برادر دانشجوی زندانی هود یازرلو که در حال حاضر در بند 8 زندان اوین زندانی است، حسن طرلانی 22ساله وفاطمه ضیایی خانهدار.

براساس گزارش دریافتی یورش وحشیانه به منزل دكتر هانی یازرلو هنگامی صورت گرفت كه آنها در خواب بهسر میبردند و حتی به اعضای خانواده اجازه پوشیدن لباسهایشان را نمیدادند. در این یورش یکی از سر بازجویان وزارت اطلاعات که آخوندی با نام مستعار علوی است فرماندهی یورش را به عهده داشت. دکتر هانی یازرلو که از ناراحتی شدید قلب رنج میبرد و تا بهحال 3 بار مورد عمل جراحی قرار گرفته است در اثر این یورش وضعیت جسمیاش به وخامت گراییده است. آنها فرزند دیگر او حامد یازرلو را دستگیر و به بند 209 اوین منتقل کردند. فرزند دیگر این پدر، هود یازرلو در زندانبهسر میبرد. دژخیمان وزارت اطلاعات عکسهای اعضای خانواده را که در قتل عامها زندانیان در سال 67 جان باختند و نامه‌های آنها را هنگامی که در قید حیات بودند و در زندانبهسر میبردند، همچنین کتابها، سی دی، رسیور ماهواره و مدارک شناسائی و وسائل دیگررا با خود بردند.

بازجویان وزارت اطلاعات در یورش وحشیانه به خانوادههای ترلانی و نادری نیز این اعمال وحشیانه را تكرار كردند.

آخوند دژخیم علوی كه فرماندهی این یورش ددمنشانه را به عهده داشته است از جمله دژخیمانی است كه به دستگیری و شكنجه علی صارمی، محمدعلی منصوری، میثاق یزدان نژاد، هود یازرلو و دهها نفر دیگر از هواداران و بستگان مجاهدین مبادرت كرده است.