سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
11:41:21 AM 1387/12/5
تجمع اعتراضي دانشجويان - آرشيو
تجمع اعتراضي دانشجويان - آرشيو

450تن از دانشجویان دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در یك تجمع اعتراضی خواستار توقف سركوب در دانشگاهها شدند آنان علیه احضارهای مكرر دانشجویان به كمیته سركوبگر انتظامی اعتراض نمودند.

دانشجویان خواستار عزل گرداننده اين كمیته شدند.
آنان همچنین باصدور بیانیهیی اقدامهاى سركوبگرانه رژیم آخوندی علیه دانشجویان در ایام تعطیل و امتحانات را محكوم كردند.