پنجشنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۸۷

حمله پاسدار احمدىنژاد به دولت آمريكا

حمله پاسدار احمدىنژاد به دولت آمريكا
10:06:05 AM 1387/11/30
پاسدار احمدي نژاد
پاسدار احمدي نژاد

پاسدار احمدینژاد طی سخنانی در یزد، دولت جدید آمریكا را مورد حمله قرار داد و گفت:
و به شما میگویم اگر از تلاش براى حركت در راه مستقیم الهی خودداری بكنید اگر بر جنایتهای گذشته اصرار كنید اگر بخواهید مشی گذشته را با ادبیات جدیدی دنبال كنید بدانید كه سرنوشت آقای بوش در مقابل شماست، آیینه عبرت شماست، هركس كه سرنوشت آقای بوش را ببینید اما همان اهداف آقای بوش را، همان جهت گیریهای آقای بوش را دنبال كند بداند كه این بار اما خیلی زودتر سرنوشتی بدتر و ذلیلانهتر از آقای بوش در انتظار آنان خواهد بود… .