چهارشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۷

هماهنگ كننده القاعده در ایران و كشورهای خلیج، دستگیر شد

هماهنگ كننده القاعده در ایران و كشورهای خلیج، دستگیر شد
5:09:48 AM 1387/12/7
دستگيري عوامل آخوندها در عراق ـ آرشيو
دستگيري عوامل آخوندها در عراق ـ آرشيو

نیروهای امنیتی كویت، هماهنگ كننده امور میان سران القاعده در ایران وكشورهای خلیجفارس را دستگیر كردند.

روزنامه كویتی الرای به نقل از یك منبع امنیتی نوشت محمد سلطان كه در بازداشت است یك گنجینه اطلاعاتی است.
بازجویی از وی بر روی انتقال پیام بین مسئولین القاعده در ایران و عربستان سعودی و كویت متمركز میباشد.