شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۷

پاسدار رادان سركوب مردم و بويژه زنان توسط آخوندها متوقف نخواهد شد

پاسدار رادان
سركوب مردم و بويژه زنان توسط آخوندها متوقف نخواهد شد
11:33:01 AM 1387/12/9
سركوب زنان
سركوب زنان

پاسدار رادان جانشین سركرده نیروی انتظامیگفت: ”اجرای طرح امنیت اجتماعی در زمان بازنگری از سوی وزارت كشور متوقف نخواهد شد و گشتهای ارشاد به وظایف و اقدامهایشان ادامه خواهند داد“ .

وی كه با خبرگزاری حكومتی ایسنا مصاحبه میكرد، با اشاره بهسركوب زنان به بهانه آخوند ساخته بدحجابی گفت: ”مصادیق بدپوششی تغییری نیافته است، با اجرای طرح امنیت اجتماعی، تغییراتی در تولید و توزیع لباس انجام شد كه اگر وزرات بازرگانی پای كار می‌آمد، ‌ امروز شاهد وضعیت بهتری بودیم، اما وضعیت موجود، قابل قبول نیست“ .