شنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۷

وضعیت دستگیر شدگان یورشهای وزارت اطلاعات به خانوادههاى مجاهدین، هم‌چنان نامعلوم است

وضعیت دستگیر شدگان یورشهای وزارت اطلاعات به خانوادههاى مجاهدین، هم‌چنان نامعلوم است
5:18:02 AM 1387/12/9
بند 209 زندان اوين
بند 209 زندان اوين

براساس گزارشهای دریافتی از تهران، از وضعیت و شرایط دستگیر شدگان یورشهای گسترده وزارت اطلاعات به خانوادهها در روز جمعه 2اسفنده ماه، هیچ اطلاعی در دست نیست. افراد دستگیر شده در سلولهای انفرادی بند 209 زندان مخوف اوین بهسر میبرند و تحت انواع شکنجههای جسمی و روحی توسط دژخیمان و شكنجهگران وزارت اطلاعات هستند. اسامیبرخی از افراد دستگیر شده عبارتند از: خانم فاطمه ضیائی خانه دار، مهسا نادری دانشجوی دانشگاه قم، حسن طرلانی دانشجو و حامد یازرلو.

خاطرنشان مىشود روز دوم اسفندماه جاری دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیهیی در این باره اعلام كرده بود:
دستگیری و ضرب و شتم سبعانه بستگان ساكنان اشرف اعم از مادران و پدران سالخورده یا كودكان و نوجوانان، خشم و كین فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران را از پایداری پرشكوه مجاهدان شهر اشرف بر سر آرمان آزادی مردم ایران و در هم شكستن توطئههای آخوندها علیه آنان، برملا میكند. مقاومت ایران بار دیگر دبیركل و كمیسر عالی حقوقبشر ملل متحد و دیگر ارگانهای مدافع حقوقبشر در سطح بینالمللى را به محكوم كردن سركوب وحشیانه خانوادههای مجاهدین و ساكنان شهر اشرف و اقدام فوری براى توقف این دستگیریهای خودسرانه و آزادی دستگیر شدگان فرا میخواند.