سه‌شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۷

فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران بهمناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران بهمناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری را به اعتراض ملی و تظاهرات علیه دیكتاتوری آخوندی تبدیل كنیم
11:16:05 AM 1387/12/6
سازمان مجاهدين خلق ايران
سازمان مجاهدين خلق ايران

هموطنان،
جوانان دلیر ایران،
آخوندهای حاكم دربرابرغلیان نارضایتی مردم و جامعه انفجاری بر خود میلرزند. پس از پیروزی كارزار هفت ساله مجاهدین و حامیانشان در لغو برچسب تروریستی، فاشیسم مذهبی از پیشروی راهحل سوم و «تغییر دموكراتیك به دست مردم و مقاومت ایران» به شدت میهراسد. شكستهای استراتژیك رژیم در سیاست بلعیدن عراق پس از انتخابات استانهای این كشور و امضای توافقنامه امنیتی و همچنین افشای جهانی تلاش آخوندها براى دستیابى به بمب اتمی، دشمن را در تنگنا قرار داده و پایداری و روشنگری مجاهدین گلوگاههای استراتژیك و راه نفس فاشیسم مذهبی را سدّ كرده است.

جامعهٴ ملتهب ایران، خواستار تغییر و دگرگونی بنیادی و برقراری دموكراسی است. مردم محروم با فریاد «گرسنهایم، گرسنه» علیه چپاول آخوندی و علیه گرانی و بیكاری به اعتراض برمیخیزند و قربانیان ستم آخوندها از شدت ناچاری خود را دربرابر نهادهای حكومتی پیاپی به آتش میكشند. اما این رژیم وحشی و ضدبشری هرروز دامنه سركوب واعدامها و شكنجههای خیابانی راگسترش میدهد و برابعاد توطئه علیه مقاومت ایران و فشارهای ضدانسانی علیه شهر اشرف میافزاید.
ادامه >>>