شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

زندانیان هوادارا مجاهدین در زندانها، سالگرد شهادت مجاهد قهرمان حجت زمانی را گرامیداشتند

زندانیان هوادارا مجاهدین در زندانها، سالگرد شهادت مجاهد قهرمان حجت زمانی را گرامیداشتند
4:36:42 AM 1387/11/18
حجت زمانى
حجت زمانى

جمعی از زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندانهای مختلف با ارسال پیامی بمناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت مجاهد قهرمان حجت زمانی، بر ادامه راه پرافتخارش پای فشردند.

در این پیام آمده است: «در آستانه هیجدهم بهمن ماه، سالروز شهادت برادر مجاهد حجت زمانی به‌دست دژخیمان رژیم آخوندی، یكبار دیگر به سوگ نشستهایم. وحشت روزافزون رژیم آخوندی از مجاهدین و استیصال ودرماندگیاش در برابر مقاومت، این رژیم را برآن داشته تا طی سه دهه زمامداری مستبدانهاش دست به قتل عام هزاران هزار مجاهد بزند تا از گسترش این اندیشه ممانعت كند، غافل از آنكه با ریخته شدن خون هر مجاهد فریاد ”بای ذنب قتلت“ از جای جای این سرزمین بلند شده و لرزه بر اندام دژخیمان و جلادان رژیم انداخته تا آن‌جا كه این رژیم حتی از جسدهای مجاهدین هم وحشت دارند. بهطوری كه امروزه زندانیان میبینند و میشنوند كه رژیم چگونه مذبوحانه تلاش میكند تا گورستان خاوران را ویران كند.

در ادامه پیام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین آمده است: شهادت حجت و هزاران هزار مجاهد دیگر یقینا مرگ سرخ انسانهای آزادهیی است كه در دفاع از حقوق خلق تا آخرین نفس جانانهایستادند و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دادند. نامشان جاودان و راهشان پاینده باد.

خاطرنشان مىشود دژخیمان رژیم آخوندی بامداد 18بهمن ماه سال1384، در آستانه عاشورای حسینی و سالگرد عاشورای مجاهدین، مجاهد قهرمان حجت زمانی را كه از سال 1380 بیش از 4سال و نیم در زندان تحت وحشیانهترین شكنجهها بود، در زندان گوهر دشت بهشهادت رساندند.