سه‌شنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۸۷

در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپهسه شنبه 29 بهمن 1387 - 17 فوریه 2009

در سوک رفیق بهنام کرمی

آدینه 25 بهمن امسال رفیق بهنام کرمی در کوههای شمال تهران و در اطراف قله توچال به علت سرمازدگی جان باخت.

(ادامه)

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
به مناسبت سی و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل

گزارش کوتاه از مراسم یادمان حماسه و رستاخیز سیاهکل

فراسوی خبر... 29 بهمن

در دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه

زینت میرهاشمی

روز سه شنبه 29 بهمن قرار است کارگران نیشکر هفت تپه در بیدادگاه «انقلاب» دزفول مورد محاکمه قرار گیرند. 5 تن از اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه توسط دادگاه انقلاب دزفول احضار شده بودند طبق قرار قبلی فردا حکم آنها اعلام خواهد شد. طی این مدت موجی از اعتراضهای نهادهای بین المللی و کارگری در محکومیت دستگیری و احضار فعالان سندیکایی صورت گرفته است.

5 نفر از اعضای اصلی سندیکای نیشکر هفت تپه، به اسامی رمضان علیپور، فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر احضار شده اند. جرم کارگران احضار شده اعتراض به عدم دریافت حقوق کارگران است. حرکتهای اعتراضی گسترده و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه و به ویژه تشکیل سندیکای کارگری مستقل در این واحد، یکی از چالشهای رژیم ضد کارگری حاکم بر ایران است . به همین دلیل از هر شگردی برای سرکوب کارگران استفاده می کند. ضمن دفاع از خواستهای عادلانه و بر حق کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه محاکمه و فشار بر آنها را محکوم می کنیم.