جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۷

شرودر، پیام بر یا لابی؟

شنبه 3 اسفند 1387 - 21 فوریه 2009

برای بخش های دیگر کلیک کنید

پیام سازمان چریكهای فدایی خلق ایران
به مناسبت سی و هشتمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهكل

گزارش کوتاه از مراسم یادمان حماسه و رستاخیز سیاهکل

فراسوی خبر... 3 اسفند

شرودر، پیام بر یا لابی؟

منصور امان

در میان موجی از گمانه زنی و تفسیرهای مُتنوع پیرامون علت سفر آقای گرهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان به ایران، روز پنج شنبه وی وارد تهران شُد.

به همراه داشتن پیام "بسیار مُهم اوباما" به رهبران جمهوری اسلامی، رابط 1+5، آوردن پیام خانُم مرکل، حامل پاسُخ آقای اوباما به پیام تبریک آقای احمدی نژاد و جُز آن، بخشی از حدسهایی را تشکیل می دهد که به طور عُمده از سوی رسانه های حُکومتی جمهوری اسلامی در رابطه با سفر آقای شرودر نشر و پخش شُده اند.

آقای شرودر در حالی که سفر چهار روزه خود به ایران را "شخصی" و به دعوت یک پزشک اعلام می کُند، همزمان می افزاید که قصد دارد با آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری، حُجت الاسلام رفسنجانی و آقایان لاریجانی، قالیباف و مُتکی دیدار کند. این در حالی است که بنا به گُفته پایوران وزارت خارجه و دولت آلمان، آقای شرودر هیچ ماموریت رسمی از جانب آنها ندارد.

اصرار غیر عادی و دوسویه ی صدراعظم پیشین آلمان و رهبران و پایوران جمهوری اسلامی برای برجسته کردن این سفر و مُهم نشان دادن آن، همگونی زیادی با فرضیه دیپلُماسی پنهانی که میهمان و میزبان به شدت مایلند تور مزبور را با آن توضیح دهند، ندارد. آقای شرودر به ویژه با طرح احتمال دیدار با آقای احمدی نژاد، شیب تبلیغاتی دیدار خود را به گونه عمدی افزایش داده است. او به خوبی می داند که حتی اشاره لفظی به چنین احتمالی، برای تحریک رسانه ای و ایجاد جنجال در غرب؛ جایی که آقای احمدی نژاد به دلیل دُروغ خواندن هالوکاست و درخواست محو اسراییل حُسن شُهرت زیادی ندارد، کافی خواهد بود.

حال اگر آقای شرودر سوسیال دموکرات، یک لابی شناخته شُده صنایع بُزُرگ آلمان و رییس کُنسرسیوم گازی "نورد استریم" روسیه (انتقال دهنده گاز حوزه آسیای مرکزی به اُروپا) و زیر مجموعه "گاز پروم" مایل است با این وُجود دست به ناپرهیزی و به عبارتی "تابو شکنی" بزند، بنابراین پاداشی که از این امر انتظار می کشد، می بایست در جایی به جُز پهنه ی سیاست پنهان شُده باشد.

خانُم کالمی ری، وزیر خارجه سوییس که در اسفند ماه سال گُذشته به همین شیوه، مُعامله گازی دلچسبی را با مُلاها به انجام رساند، یک اُلگوی خوب برای لابی - دلال کُهنه کار آلمانی می تواند بوده باشد.